"പൂണൂൽ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ആയില്ല. ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുപറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഉള്ളവൻ!!"

ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 11 ਅਕਤੂਬਰ 2021
ਦ੍ਰਿਸ਼ 2 581
2

"പൂണൂൽ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ആയില്ല. ബ്രാഹ്മണൻ എന്നുപറഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മജ്ഞാനം ഉള്ളവൻ!!" അബ്ദുള്ളയെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഉദയവർമ്മയുടെ അംഗീകാരം.. എവർഗ്രീൻ ക്ലാസിക് 'ഹിസ് ഹൈനസ് അബ്ദുള്ള'യിലെ നിർണ്ണായകമായ രംഗം..

His Highness Abdullah || Today at 1 PM || Asianet Movies

Asianet Movies
ਟਿੱਪਣੀਆਂ  
 • Sumesh Achari

  Sumesh Achari

  12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  ❤️😭😭😭

 • ꧁🌹𝙍𝘼𝙎𝙃𝙈𝙄𝙆𝘼🌹꧂ꪜ

  ꧁🌹𝙍𝘼𝙎𝙃𝙈𝙄𝙆𝘼🌹꧂ꪜ

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  😭

 • Ayurvedajeevan SAVM Ayurveda Hospital

  Ayurvedajeevan SAVM Ayurveda Hospital

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🙏🙏🙏

 • Sooraj Surya

  Sooraj Surya

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  #NedumudiVenu Sir RIP 😭🌹🙏

 • Muhammed Faiz

  Muhammed Faiz

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  Rip

 • Jahfar Mk

  Jahfar Mk

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🌹🌹🌹😔

 • I Am The Way

  I Am The Way

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🙏🙏🌹🌹🌹

 • full only

  full only

  13 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ

  🌹